DSC04623_副本.jpg

那麼大家久違不見XDDDDDD

, , , ,

涵 若林 ˊ*U ˋ)/ 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(54) 人氣()

DSC01567_副本  

 

, , , , , ,

涵 若林 ˊ*U ˋ)/ 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(25) 人氣()

DSC03463_副本

又睽違了三星期跟大家見面了唷XDDD

, , ,

涵 若林 ˊ*U ˋ)/ 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(39) 人氣()

DSC02125_副本_副本HANNA *

1414677760067_副本_副  受傷妝 *

, , , , , ,

涵 若林 ˊ*U ˋ)/ 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(63) 人氣()

DSC02437_副本  

第一張圖東西有點多XDDDD"

, , , , , , ,

涵 若林 ˊ*U ˋ)/ 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(24) 人氣()

DSC08600_副本1_副本

 

, , , , ,

涵 若林 ˊ*U ˋ)/ 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(27) 人氣()

DSC01486_副本

 

, , , ,

涵 若林 ˊ*U ˋ)/ 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(30) 人氣()

DSC01076_副本  

這次的主題是父親節做的卡片喔OUO)/

, , , , , ,

涵 若林 ˊ*U ˋ)/ 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(27) 人氣()

DSC09668_副本  

這次的是紙雕花教學XD

, , , , ,

涵 若林 ˊ*U ˋ)/ 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(31) 人氣()

DSC08120_副本  

懷念的夾腳拖曬痕。

, , , , , , , ,

涵 若林 ˊ*U ˋ)/ 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(34) 人氣()

1 234